Za poznáním Chodska

Rotator

Databáze nositelů lidové kultury

Anna Burešová

Řemeslo: chodské kroje
Adresa: Postřekov 6, 345 35
IČ/IČO: 742 13 776
E-mail: hanca.bures@email.cz
Telefon: +420 602 304 289
Anna Burešová


Poslední oblastí Čech, kde se ještě dnes běžně nosí při různých příležitostech tradiční kroj, je Chodsko. Bohužel ale už ubývá lidí, kteří ho dovedou ušít. Možná je to zaviněno dnešní uspěchanou dobou, ve které je na všechno méně a méně času a lidé raději spoléhají na to, že si vše obstarají v obchodech. V Postřekově ale najdeme paní Marii Langovou a paní Annu Burešovou, které se šití krojů stále věnují a navíc ještě provozují muzeum a půjčovnu chodských krojů. 

Podle jejich slov je v současné době zájem o kroje velký, lidé si v poslední době nechávají nejvíce šít dětské kroje. Velkým problémem však je leckdy složitá dostupnost materiálu. Nejčastěji se nakupuje na Moravě, v Německu nebo Maďarsku, knoflíky dokonce až v Itálii. Kroje horního Chodska poznáme oproti krojům dolního Chodska podle jednoduššího vzhledu a skromnějšího zdobení. Zajímavostí je, že po válce, když nebyl k sehnání žádný materiál, střihaly se sukně horního Chodska z červené praporoviny. Proto nese sukně lidové označení „práporka“ a je pro ni typická jen jedna barva.

Pokud byste měli zájem o ušití, půjčení nebo prohlídku chodských krojů, neváhejte paní Burešovou nebo paní Langovou kontaktovat a domluvit si s nimi setkání, ze kterého zajisté odejdete s dobrou náladou, která z obou dam čiší.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TOPlist