Za poznáním Chodska

Rotator

Databáze nositelů lidové kultury

Václav Kaše

Řemeslo: řezbářství
Adresa: Tyršova 24, Koloveč 345 43
IČ/IČO: 634 98 103
Telefon: + 420 728 460 732
Václav Kaše


Leckoho překvapí, že ačkoliv je pan Václav Kaše umělecký řezbář, tomuto řemeslu se nikdy nevyučil. Po absolvování Střední zemědělské technické školy v Klatovech (dnes Střední škola zemědělská a potravinářská) pracoval do roku 1995 jako inseminátor. Řezbářství bylo pouze jeho velkým koníčkem a tak to i zůstalo. Dalo by se říci, že ho k němu přivedl tatínek, když mu jako malému klukovi daroval vyřezávanou loďku z kůry. Od té doby si zkoušel sám kreslit a vyřezávat nejrůznější předměty a vznikala tak jeho první díla. Stále má doma schovanou jednu ze svých prvotin -  vyřezávané prkýnko se vzorem podle předlohy z formy na máslo.

Když v roce 1995 odešel ze zaměstnání, pořídil si živnostenský list a jako samouk začal na zakázku zhotovovat dřevořezby. Z počátku jen vytvářel kopie menších či větších rozměrů (20 až 250 cm) již existujících děl, později ale už vyřezával podle vlastních návrhů. Pracuje nejčastěji s lípou, dubem a borovicí, ostatní druhy dřeva používá vzácněji.

Pan Václav Kaše bývá k zastižení ve své dílně v Kolovči anebo na sympoziích, kde se věnuje volné tvorbě. Je zářným příkladem toho, že i bez odborné školy se lze na profesionální úrovni věnovat svému koníčku. Díky talentu, píli a dlouholeté praxi se mu tak podařilo vybudovat si dobré jméno a získat si spokojené zákazníky. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TOPlist