Za poznáním Chodska

Rotator

Databáze nositelů lidové kultury

Chasnická dudácká muzika

Řemeslo: folklór
Web: http://zus-domazlice.cz/cs/hudebniobor-soubory-dudackamuzika/
E-mail: zus.domazlice@seznam.cz
Telefon: +420 776 318 801


V roce 1996 vznikla Chasnická dudácká muzika jako pokračovatel dětských dudáckých muzik, které na Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice působily. V současné době je vedoucím muziky pan Vlastimil Konrády, který rovněž v domažlické ZUŠ vyučuje hru na klarinet a dudy. Společně s dudáckou muzikou vystupuje i taneční a pěvecká složka, která čítá kolem 20 členů. Obě složky vede paní Martina Pincová. 

Tuto dudáckou muziku můžete slyšet na Chodských slavnostech v Domažlicích, na nejrůznějších folklorních přehlídkách u nás i v sousedním Německu a na dalších akcích. Mezi její největší úspěchy patří první místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol v roce 2003 ve Vysokém Mýtě.  V roce 2006 obsadila druhé místo v celostátním kole soutěže, kde soutěžilo celkem 12 souborů.  

Protože v Chasnické dudácké muzice účinkují děti, které navštěvují ZUŠ, mění se její složení téměř každý rok a tak se dá říci, že se začátkem školního roku začíná práce s dětmi vždy nanovo. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TOPlist