Za poznáním Chodska

Rotator

Databáze nositelů lidové kultury

Martin Volf

Řemeslo: keramika
Adresa: Domažlická 1, 345 43 Koloveč
Web: www.muzeum-kolovec.cz
E-mail: muzeum.kolovec@volny.cz
Telefon: +420 737 480 473, 379 494 235


„Výroba hrnčířského a kamnářského zboží v Kolovči začala již v 15. století. Charakter a výzdoba hrnčířského střepu se od roku 1764, kdy je zachován první výrobek kolovečský, nedoznala téměř žádných změn. Půvab kolovečských výrobků tkví nikoli v osobité tématice, nýbrž v osobitém pojetí obecně známých a užívaných motivů. Právě toto osobité pojetí vytvořilo z Kolovče jedno z nejzajímavějších a nejvýznačnějších středoevropských hrnčířských středisek. „Kolovečská mísa“ uložená ve sbírkách Národního muzea v Praze dokazuje, že kolovečtí hrnčíři byli schopní výtvorů, jakými se nemohla pochlubit žádná hrnčířská dílna v tehdejší době v Čechách.“  (Vladimír Scheufler: Dějiny chodské keramiky)

Hrnčířské řemeslo se předává v rodině Volfů z otce na syna již 7 generací. V současné době keramiku vyrábí Rudolf a Martin Volfovi a maluje jí Rudolfovo manželka Libuše. V roce 2001 obdržel Rudolf Volf titul „Nositel tradice lidových řemesel“. Při výrobě keramiky dodržuje rodina Volfů původní technologické postupy. Kromě tradiční červenohnědé keramiky s klasickým dekorem se vyrábí ještě „modrá keramika“ a „barevná keramika“.

V případě zájmu můžete keramiku zakoupit přímo v Kolovči, kde se kromě dílny a prodejny nachází i Muzeum techniky a řemesel, které patří mezi největší muzea svého druhu v Česku. Zajímavostí je světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TOPlist