Za poznáním Chodska

Rotator

Slovo úvodem

Vítejte na stránkách, které Vás seznámí s chodskými tradicemi, zvyky, řemesly a kulturou. Chodsko, region se slavnou historií královských strážců hranic, je poslední národopisnou oblastí Čech, kde jsou až doposud stále živé lidové obyčeje, řeč, hudba i kroj. Tyto tradice se předávají z generace na generaci. Zatímco slovesné projevy jsou součástí lidové kultury, která oslovuje i mládež, se změnou životního stylu se bohužel pomalu vytrácí řemeslná zručnost a znalost šití původního oděvu – kroje. I když jsou tyto tradice stále živé, závisí jejich kvalita často na jednotlivcích, kteří jsou jejich pravými nositeli, a s jejich odchodem tyto hodnoty nenávratně zmizí. 

Fotogalerie

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z národopisné přehlídky Výhledy 2013 v Klenčí pod Čerchovem, kde postřekovský soubor předvedl ukázku tradiční chodské svatby.

Další informace

Doufáme, že zde naleznete mnoho zajímavých informací a poznáte Chodsko tak, jak je neznáte, protože Vás zajisté okouzlí nejen svou jedinečnou kulturou, ale i láskou a úctou k tradicím a k odkazům svých předků.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TOPlist